מאמרים

קטגוריות

מאמרים
הפקעות מקרקעין
אמיר רנן 11.10.21 מאמרים

הפקעות מקרקעין

הפקעות מקרקעין היא העברה של נכס מקרקעין המתבצעת בצורה כפויה, על פי דרישות החוק בישראל. הפקעות...